Monday, August 1, 2016

FORUM ISTILAH KAFIR HARBI: RELEVAN ATAU TIDAK? : ANALISA ILMIAH


Baru-baru wacana ilmiah berkenaan istilah kafir harbi dianjurkan oleh IKRAM bertempat di Universiti Islam Sains Malaysia (USIM) membariskan beberapa ilmuan ternama dari organisasi yang berbeza. Penulis beranggapan ia satu fenomena sihat yang wajar diberikan penelitian ilmiah dan dikaji isinya secara mendalam

Beberapa ulasan yang selektif  oleh beberapa pihak tidak mencerminkan keadaan sebenar wacana tersebut[1]. Ada juga ulasan ilmiah yang baik untuk tatapan pembaca[2][3][4]. Media juga tidak kurang memberikan liputan kepada wacana ini[5].

InshaAllah dalam artikel ini penulis berminat untuk melakukan analisis ilmiah terhadap wacana yang dilangsungkan