Wednesday, April 30, 2014

Isu peperangan al-Yamamah dan al-Quran yang hilang?Benarkah ada ayat-ayat al-Quran telah hilang selama-lamanya setelah berlakunya peperangan al-Yamamah? InsyaAllah, dalam artikel yang ringkas ini akan dibahaskan isu ini