Monday, October 22, 2012

Muslim jahat vs kafir baik
Golongan anti-Islam berhujah, Allah tidak adil, jika seorang muslim membunuh sesuka hati, berzina dan membuat 1001 kejahatan tapi menyakini Allah dan Rasulnya tempat akhirnya syurga

Tapi kafir yang membuat kebaikan,melakukan amal kebajikan dan berguna kepada masyarakat, hanya kerana menolak Allah dan RasulNya, dia masuk neraka.

Dimana keadilan Allah?

Mengapa muslim jahat masuk syurga dan kafir baik masuk neraka?

InsyaAllah, dalam artikel ini, akan cuba dijawab persoalan-persoalan yang dikemukakan.