Sunday, March 13, 2011

Al-Mahdi Syiah Menyanggahi Syariat Muhammad saw - Bidasan Kepada Hujah Syiah


Dalam penulisan beberapa blog dan laman web, telah dibuktikan bahawa al-Mahdi syiah sebenarnya adalah dajjal.  Syiah telah berusaha menafikan perkara ini dan telah menulis pelbagai bantahan kepada penulisan ulama sunni.

Dalam penulisan kali ini, mari kita fokus kepada satu isu besar melibatkan al-Mahdi Syiah. Isu tersebut ialah al-Mahdi syiah akan berhukum dengan undang-undang Daud a.s dan bukannya undang-undang Muhammad s.a.w.

Dalam kitab-kitab syiah, sangat terang lagi bersuluh dijelaskan perkara ini.