Thursday, January 1, 2015

AL-BARBAHARI DAN KITABNYA SYARH AS-SUNNAH
AL-BARBAHARI DAN KITABNYA SYARH AS-SUNNAH

Kitab Syarh as-Sunnah menjadi bahan polemik antara sebahagian golongan asya’riah yang ekstrim dan golongan salafi. Golongan salafi menggunakan kitab ini dalam silibus pengajian mereka. Golongan ekstrim asya’irah pula tidak setakat melemahkan penisbatan kitab ini kepada al-Barbahari bahkan mempertikaikan kredibiliti beliau

InsyaAllah, dalam artikel ini, kami berminat untuk mengkaji kredibiti dan kesahihan penisbatan kitab Syarh as-Sunnah kepada al-Barbahari.