Sunday, June 30, 2013

*As-Saduq menshahihkan kitab Man La Yahdhuru al-Faqih
Kita sedia maklum syiah kononnya menolak ulama-ulama awal mereka mengumpulkan riwayat sahih dalam mereka. Sebabnya itu memberi peluang kepada mereka untuk menilai semula periwayatan dan menjawab kritikan kepada kitab tersebut oleh ahlu sunnah.

Sebelumnya telah dibuktikan al-Kulaini mensahihkan keseluruhan riwayat dalam kitabnya iaitu Usul al-Kafi. Kini dibuktikan pula Abū Ja`far ibn Babawayh al-Qummi (wafat 381H), mashyur dikenali sebagai as-Syeikh al-Saduq, menyakini hal yang sama ketika mengarang kitab  Man la Yahđuruh al-Faqih.

Jadi syiah tidak patut mendakwa ulama-ulama mereka tidak pernah menshahihkan riwayat-riwayat dalam kitab mereka