Thursday, January 31, 2013

Ali r.a tidak menganggap dirinya sebagai khalifah yang dilantik di ghadir khum


Peristiwa ghadir khum menjadi hujah utama syiah menetapkan perlantikan Rasulullah sallahu a’alaihi wassalam kepada Ali r.a

Pelbagai web sunni telah menjawab isu ini. Dalam tulisan ringkas ini, sekadar ingin menambah satu riwayat yang berlaku selepas ghadir khum