Sunday, September 29, 2013

Al-Mahdi yang ghaib tidak memberi petunjukSyiah menyakini ketika keghaiban al-Mahdi, umat masih mendapat petunjuk. Petunjuk ini seperti cahaya dibalik awan. Doktrin sesat ini akan dibincangkan dalam artikel ini secara ringkas