Sunday, January 26, 2014

"Wicked Bible": Kisah hitam dunia percetakan bible tahun 1631Pada tahun 1631, berlaku satu insiden pencetakan yang memberikan kesan yang mendalam kepada penyalinan bible.  Dalam artikel yang ringkas ini akan dijelaskan sejarah berkaitan dengannya